top of page
Søg
  • Revivision

Udskydelse af betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat

For løn, der udbetales i marts måned 2020, skal indeholdt A-skat og AM-bidrag indbetales som normalt. Det vil for store virksomheder sige den 31. marts 2020 og for mindre og mellemstore virksomheder sige den 10. april 2020.

Små og mellemstore virksomheder

Ændring af betalingsfristen for am-bidrag og A-skat:

[Indberetningsfristerne ændres ikke]

Store virksomheder

Ændring af betalingsfristen for am-bidrag og A-skat:

[Indberetningsfristerne ændres ikke]

Store virksomheder defineres i denne sammenhæng som virksomheder, der på 12-måneders basis indeholder over 1 mio. kr. i A-skat eller 250.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. Udskydelsen af betalingsfristen – der ikke gælder for offentlige arbejdsgivere – betyder, at maj, juni og juli måned bliver betalingsfri for de små og mellemstore virksomheder, mens det for de store virksomheder bliver april, maj og juni måned.  Til gengæld vil indeholdt A-skat og AM-bidrag for de tre måneder skulle betales sammen med de beløb, der indeholdes i lønudbetalingerne for august, september og oktober måned. Den umiddelbare lettelse af likviditeten modsvares derfor af en tilsvarende forøgelse af behovet for likviditet i disse måneder. Udskydelse af betalingsfristen for moms Fristen både for angivelse og for indbetaling af moms forlænges, men kun for de virksomheder, der ønsker dette. Virksomheder med negativt momstilsvar (fx eksport- og visse byggevirksomheder) vil således stadig kunne få udbetalt overskydende beløb senest tre uger efter, at de har angivet deres moms. Fristforlængelsen er ikke lige lang for alle virksomheder, men afhænger af, om virksomheden normalt afregner moms på månedsbasis (store virksomheder), på kvartalsbasis (mellemstore virksomheder) eller på halvårsbasis (små virksomheder), idet de mindre virksomheder får længere kredit end de store.

Små virksomheder (afregning pr. halvår)

Mellemstore virksomheder (afregning pr. kvartal)

Store virksomheder (afregning pr. måned)

Udskydelsen betyder, at april måned bliver betalingsfri. Til gengæld vil der skulle betales moms i juli måned, som ellers normalt er betalingsfri. Til august måned vil der som normalt skulle betales moms både den 17. (for juni) og den 25. (for juli). 

Selvstændige skal ikke betale B-skat i april og maj måned

Betalingsfristen for de B-skatterater, som selvstændige står til at skulle betale den 20. april og den 20. maj 2020, er udskudt til henholdsvis den 20. juni og den 20. december. En udskydelse på henholdsvis én måned og syv måneder. Forskellen skyldes, at betalingsfristerne er flyttet til de to måneder på året (juni og december), som ellers normalt er betalingsfri, når det gælder B-skatterater. Der bliver således ingen måneder med dobbeltrater, idet de betalingsfrie måneder blot rykkes frem.

Udskydelsen af betalingsfristen ændrer ikke på størrelsen af raterne. For mange selvstændige vil det derfor være mere relevant at overveje en ændring af deres forskudsopgørelse, hvis de forventer en væsentlig lavere indkomst, end hvad der er lagt til grund ved beregningen af de nuværende B-skatterater. En ændring af forskudsopgørelsen vil således kunne eliminere de resterende B-skatterater helt eller delvist, og dermed gøre forlængelsen af betalingsfristen for betydningsløs.

Ender 2020 med et 0-resultat eller et underskud, vil allerede betalte B-skatterater som udgangspunkt først blive tilbagebetalt, når årsopgørelsen for 2020 foreligger. Der er dog mulighed for at anmode Skattestyrelsen om en forskudsudbetaling, hvis det kan godtgøres, at de allerede betalte B-skatterater kommer til at overstige slutskatten. 

Højere loft på skattekontoen

Ikke alle virksomheder er presset på likviditeten. Udskydelsen af fristerne for betaling af skat og moms kan derfor være til økonomisk ulempe i form af negative bankrenter for virksomheder, der gerne vil indbetale tidligere. 

Af hensyn til disse virksomheder er grænsen for, hvor store beløb, der kan stå på virksomhedens skattekonto forhøjet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Den nye grænse – som kræver et aktivt tilvalg – gælder kun frem til udgangen af november måned 2020.

Har du spørgsmål til gældende ret på området, er du velkommen til at kontakte os på 55 81 54 60.

Comments


bottom of page