top of page
Søg
  • Revivision

Tjek indberetning af indefrosne feriepenge

Alle arbejdsgivere skal senest d. 31. december 2020 checke om indberetningen af indefrosne feriepenge er korrekt.

Hvis du er arbejdsgiver har du inden for de seneste dage modtaget et brev i e-boks. I dette brev findes vejledning, samt et link til at tjekke indberetningerne. Hvis indberetningerne er korrekte skal du ikke foretage dig yderligere. Hvis der er fejl i indberetningerne skal de rettes via eIndkomst.


Vær særlig opmærksom på om afholdte feriedage for funktionærer, i perioden 1/9-19 til 31/8-20 er registreret korrekt i lønsystemet. Hvis de ikke er det, vil der være fejl i feriepengeberegningen.


Det er IKKE muligt at rette i indberetningerne efter 31. december 2020.


Slutopgørelse på corona hjælpepakker

Hvis du har modtaget, eller søgt om hjælp fra en eller flere corona hjælpepakker, kan slutopgørelsen og indberetning af denne foretages fra januar 2021.

For at vi kan udarbejde en korrekt slutopgørelse hurtigst muligt, vil det være en stor fordel, at bogføringen for hele 2020 bliver lavet så hurtigt som muligt efter nytår. Derfor bedes du prioritere denne opgave og aflevere regnskabsmaterialet til os så snart du har det på plads.

Deadline for indberetning af slutopgørelse for lønkompensation og faste omkostninger er pt. sat til 31. maj 2021. Slutopgørelsen for tabt omsætning er pt. 8. februar 2021. Myndighederne ændrer løbende på tidspunktet for endelig indberetning, så datoerne kan udskydes yderligere.


Skulle du have spørgsmål eller behov for hjælp til ovenstående står vi naturligvis til rådighed.

Comentarios


bottom of page