Søg
 • Revivision

Kompensationsordningen for faste omkostninger – justeret pr. 5. maj 2020 

Virksomheder kan få kompensation for faste omkostninger hvis de har lidt et omsætningstab grundet coronaudbruddet. Nu er ordningen justeret og udvidet. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 6. maj 2020. Virksomheder kan få kompensation til dækning af faste omkostninger. De vigtigste ny bestemmelser er, at: 

 • virksomheden skal forvente et fald i omsætningen på mindst 35 procent i hele kompensationsperioden mod tidligere 40 procent.

 • kompensationsperioden er udvidet til at gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, altså en forlængelse på en måned fra 8. juni 2020.

 • offentlige tilskud til drift ændres til ”udgør halvdelen eller mere”, hvor betingelsen hidtil har været ”udgør over halvdelen”.

 • en præcisering af omsætning i forhold til at denne skal kunne henføres til virksomhedens danske CVR-nummer og faktureres fra Danmark.

 • der er mulighed for ændret referenceperiode grundet helt særlige omstændigheder.

 • der er mulighed for forlængelse af kompensationsperioden fra tre til fire måneder. Det er ikke et krav, at der skal søges for fire måneder.

 • maksimalt udbetalt kompensation er øget til 110 mio. kr. mod det tidligere 60 mio. kr.

 • der er indført begrænsninger vedrørende kapitalafgang såfremt virksomheden modtager kompensation for mere end 60 mio. kr.

 • kravet til virksomhedens minimum af faste omkostninger sænkes til 12.500 for tremånedersperioden mod tidligere 25.000 kroner i kompensationsperioden.

 • reduktion af kompensation på udbetalingstidspunktet for underskudsvirksomheder er ændret og reduktion af kompensation kan ved ekstraordinære omstændigheder bortfalde.

 • skattelyrestriktion, hvor retten til kompensation kan bortfalde.

 • Erhvervsstyrelsen kan udføre yderligere kontrol inden udbetaling

 •  Ansøgningstidspunkt rykket til senest 31. august 2020.

Bekendtgørelsen træder i kraft onsdag d. 6. maj 2020. 

Seneste blogindlæg

Se alle

Feriepenge indefrysning

Nu skal der indberettes indefrosne feriepenge. Men der er stadig grundlag for fejl og tvivl. Indefrysningsperioden Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. a

Facebook_orange.png

© 2020 ReviVision    Design Focus agency

Revivision_logo_pos.png