top of page
Søg
 • Revivision

Kompensationsordningen for faste omkostninger – justeret pr. 5. maj 2020 

Virksomheder kan få kompensation for faste omkostninger hvis de har lidt et omsætningstab grundet coronaudbruddet. Nu er ordningen justeret og udvidet. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 6. maj 2020. Virksomheder kan få kompensation til dækning af faste omkostninger. De vigtigste ny bestemmelser er, at: 

 • virksomheden skal forvente et fald i omsætningen på mindst 35 procent i hele kompensationsperioden mod tidligere 40 procent.

 • kompensationsperioden er udvidet til at gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, altså en forlængelse på en måned fra 8. juni 2020.

 • offentlige tilskud til drift ændres til ”udgør halvdelen eller mere”, hvor betingelsen hidtil har været ”udgør over halvdelen”.

 • en præcisering af omsætning i forhold til at denne skal kunne henføres til virksomhedens danske CVR-nummer og faktureres fra Danmark.

 • der er mulighed for ændret referenceperiode grundet helt særlige omstændigheder.

 • der er mulighed for forlængelse af kompensationsperioden fra tre til fire måneder. Det er ikke et krav, at der skal søges for fire måneder.

 • maksimalt udbetalt kompensation er øget til 110 mio. kr. mod det tidligere 60 mio. kr.

 • der er indført begrænsninger vedrørende kapitalafgang såfremt virksomheden modtager kompensation for mere end 60 mio. kr.

 • kravet til virksomhedens minimum af faste omkostninger sænkes til 12.500 for tremånedersperioden mod tidligere 25.000 kroner i kompensationsperioden.

 • reduktion af kompensation på udbetalingstidspunktet for underskudsvirksomheder er ændret og reduktion af kompensation kan ved ekstraordinære omstændigheder bortfalde.

 • skattelyrestriktion, hvor retten til kompensation kan bortfalde.

 • Erhvervsstyrelsen kan udføre yderligere kontrol inden udbetaling

 •  Ansøgningstidspunkt rykket til senest 31. august 2020.

Bekendtgørelsen træder i kraft onsdag d. 6. maj 2020. 

Comments


bottom of page