top of page
Søg
  • Revivision

Har du udlejet via Airbnb i perioden den 1. juli til den 31. december 2019 – eller tidligere?

Opdateret: 28. sep. 2020


Skattestyrelsen har nu skrevet til ca. 6.000 borgere, der har udlejet via Airbnb. Er du én af dem, skal du sikre dig en korrekt håndtering af henvendelsen.

I januar 2020 har Skattestyrelsen – ifølge en pressemeddelelse – modtaget oplysninger fra Airbnb om de borgere, der har udlejet deres boliger i perioden den 1. juli til den 31. december 2019.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger vil disse borgere i de næste par måneder modtage et brev fra Skattestyrelsen.

I pressemeddelelsen fremgår b.la. følgende: “Når skattemyndighederne modtager oplysninger om en borger, har styrelsen pligt til at underrette om de oplysninger, den har fået. Derfor sender Skattestyrelsen præcist 6.355 breve ud til de borgere, styrelsen har modtaget oplysninger på.”

Er du én af dem, og har du ikke selvangivet dine indtægter fra udlejning via Airbnb, er det meget vigtigt, at du håndterer henvendelsen fra Skattestyrelsen korrekt.

Desuden skal du forvente, at det kan blive aktuelt at oplyse om indtægter fra udlejning i pågældende og tidligere perioder, hvis disse ikke er selvangivet korrekt.

Endelig skal du være opmærksom på, at såfremt du ikke har foretaget en korrekt selvangivelse af indtægter fra udlejning via Airbnb, er der risiko for, at Skattestyrelsen vil vurdere, at du har handlet ansvarspådragende med risiko for at skulle betale en bøde ud over den unddragne skat.

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen vedrørende manglende selvangivelse af indtægter fra Airbnb, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af håndteringen.

For de borgere, der har udlejet deres bolig gennem Airbnb i 2019, er bundfradraget 28.600 kr. for hele årets indtægter. Efter bundfradraget reduceres det resterende beløb med 40 %, for at finde det skattepligtige beløb. Borgeren skal selv oplyse det eventuelt skattepligtige beløb. Det bliver muligt, når Skattestyrelsen åbner for årsopgørelsen 2019 om kort tid, den 9. marts 2020.

Skattestyrelsen vil for sidste halvår af 2019 og i 2020 modtage oplysninger om danske borgere, der udlejer deres bolig gennem Airbnb. Fra 2021 vil Skattestyrelsen automatisk via en indberetningsløsning modtage oplysningerne fra Airbnb.

Kilde Skattestyrelsen

Comments


bottom of page