top of page
Søg
  • Revivision

Firmabiler: Ny lov om beskatning vedtaget

Folketinget vedtog den 31. januar en skærpet beskatning af leasingbilerMed vedtagelsen af lovforslagene L90 og L91B ændres reglerne for beskatning af leasede firmabiler for alle brugere, der får stillet en bil privat til rådighed af arbejdsgiveren første gang fra og med den 1. februar 2020. Alle biler, der allerede er taget i brug, er således ikke omfattet af de nye regler, med mindre bilen skifter bruger efter den 31. januar 2020. I så fald vil reglerne også gælde for den pågældende bil.

Medvind til plug-in og elbiler Til gengæld indføres et særligt fradrag i den personlige beskatning på 40.000 kroner for firmabil-brugere, der kører i enten elbiler eller plugin-hybridbiler. Fradraget gælder i perioden fra april til og med december 2020, og det gælder også firmabil-brugere, der i forvejen har en sådan firmabil.


Leasede firmabiler

Hvad går stramningen ud på?

Stramningen går ud på at værdi af fri bil skal beregnes ud fra værdien ved leasingselskabets genberegning, hvis værdi ved genberegning er højere end bilens nyvognspris.


Hvis firmaet selv køber bilen, beregner man værdi af fri bil ud fra bilens nypris de første 3 år efter bilens 1. indregistrering. Nyprisen er købsprisen hos autoforhandler.


Nyvognsprisen gælder også leasede biler i de første 4 måneder.


Leasingselskaberne får typisk store flåderabatter ved køb af mange biler, så de har hidtil kunne konkurrere med en meget lav firmabilbeskatning, da man har anvendt leasingfirmaets lave købspris som beregningsgrundlag.


I 2017 indførte man en stramning af reglerne for registreringsafgift, så leasingselskaber blev pålagt at foretage en genberegning af bilens handelsværdi senest 4 måneder efter første indregistrering.


Lovgiver har nu besluttet, at værdi af fri bil fremover skal forhøjes, når værdien af en leasede firmabil bliver genberegnet. Det giver en højere beskatning af fri bil, hvis værdi ved genberegning overstiger nyvognsprisen, hvilket den ofte gør ved leasede biler pga. den lave købesum leasingselskaberne kan opnå.


Leasingselskabet har pligt til at oplyse leasingtager om det nye beregningsgrundlag.


Hvis genberegning sker i midten af en måned fx 15. juni 2020, så gælder den høje firmabilbeskatning for hele juni måned.


I gennemsnit vil det forhøje værdien af de leasede firmabiler, som bliver påvirket af lovstramningen, med cirka kr. 27.000. For en topskattebetaler betyder det en årlig merskat på kr. 3.800. (Ordningen får ingen betydning for billige firmabiler, da der er et beskatningsmæssigt minimumsbeløb på kr. 160.000).

Har du spørgsmål til gældende ret på området, er du velkommen til at kontakte os på 55 81 54 60.

Commenti


bottom of page