top of page
Søg
  • Revivision

Skattefri seniorpræmieHvis du bliver ved med at arbejde, efter du får ret til pension, får du en kontant skattefri præmie. Præmien Hvis man arbejder i 12 måneder fra man opnår ret til folkepension, modtager man en præmie fra staten på 42.840 kr. Præmien er skattefri og udbetales automatisk til lønmodtagere, herunder også til lønmodtagere som er ansat i et selskab, ejet af dem selv. Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende (personligt ejet virksomhed), skal man selv søge om præmien. Det er ikke et krav, at man har udskudt udbetalingen af (opsætter) folkepension. Der kan dog være en gevinst ved opsætning, i form af venteprocent. Den skattefri seniorpræmie modregnes ikke i pensionstillæg, boligydelse og ældrecheck og heller ikke i en ægtefælles ydelser. Man kunne overveje som arbejdsgiver at gøre medarbejdere opmærksomme på dette, og tilbyde dem at fortsætte, for at holde lidt længere på de medarbejdere, man er glad for.


Betingelser

Man skal opfylde følgende betingelser, for at få præmien:

  • Man skal være født 1.1.1954 eller senere.

  • Som lønmodtager skal man have mindst 1.560 timer over en 12 måneders periode, fra måned 1-12 efter at man har opnået ret til folkepension. Det svarer til et snit på 30 timer om ugen. Det er ikke nødvendigt at de er ligeligt fordelt hen over året. Der må gerne arbejdes et forskelligt antal timer hver uge, men over 12-månedersperioden skal det udgøre samlet mindst 1.560 timer.

  • Som selvstændig erhvervsdrivende, regner man ikke med antal timer. Her er det overskuddets størrelse, som er en afgørende betingelse. Der skal være et overskud på ca. 190 tkr. om året (timerne omregnes med 121,29 kr. per time for 2019. For 2020 er omregningssatsen 123,96 kr., svarende til ca. 194 tkr. om året). Selvstændige skal selv søge om præmien. Der vil skulle aflægges regnskabsmateriale, for at præmien kan opnås.

  • Hvis man har opnået indkomsten fra et andet EU/EØS land eller Schweitz, skal man være skattepligtig til Danmark ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet af 12-månedersperioden.

År 2

Hvis man arbejder i måned 13-24 efter man opnår ret til folkepension, får man også en skattefri præmie. Det er de samme betingelser der gør sig gældende, som ved år 1. Præmien udgør 25.500 kr.


Det er ikke en forudsætning, at man har modtaget eller har ret til præmien første år. Dvs. selv om man er gået på pension, og har nydt pensionstilværelsen i 12 måneder, vil man stadig kunne opnå den skattefri præmie for år 2, hvis man arbejder i måned 13-24 efter at man har opnået folkepensionsalderen.

Ansøgningen for selvstændige

Man kan først søge 1 år efter at har nået folkepensionsalderen. Er man fx født den 1. januar 1954, kan man tidligst søge fra den 1. august 2020. Er man født den 1. februar 1954, kan man tidligst søge fra den 1. september 2020.

Har du spørgsmål til gældende ret på området, er du velkommen til at kontakte os på 55 81 54 60.

Comments


bottom of page