top of page
Søg
  • Revivision

Kontantgrænsen er vedtaget nedsat

Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024. Lovændringen er vedtaget 22.2.2024. Kontantforbudsgrænsen nedsættes til 15.000 kr. med virkning fra 1. marts 2024, således at erhvervsdrivende som ikke er omfattet af HVL, ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. 


Kontakt os på 55 81 54 60, hvis du vil vide mere. 
 Fasthold dækningsafgiften - midlertidigt 

 Udskyd stigninger i dækningsafgift 2024 – men fristen er 8. marts 2024 


 Virksomheder som har dækningsafgiftspligtige ejendomme har siden 2022 betalt en aconto-beskatning der som minimum har været det de betalte i 2021 og maksimalt 30 pct. mere. Nu er der udsendt foreløbige vurderinger, og dækningsafgiften 2024 opkræves på baggrund af disse. 

Hvis dækningsafgiften for 2024 ændrer sig på baggrund af den foreløbige vurdering, kan du søge om at fastholde den foreløbige dækningsafgift for 2024 på samme beløb, som du betalte i 2023. Du vil så blive opkrævet det korrekte beløb i 2025, når de endelige vurderinger foreligger. 


 Du kan kun søge, hvis du: 

  1. har fået opkrævning på den foreløbige dækningsafgift 2024 (den skulle være kommet i uge 50, 2023) 

  2. betalte dækningsafgift i 2023 


Du skal indtaste kommunenummer og ejendomsnummer. Du finder dem på BBR eller: 

  1. Gå ind på boligejer.dk

  2. Søg på adressen på den ejendom, det drejer sig om. 

  3. Hent BBR-meddelelsen. 

  4. Kommunenummer og ejendomsnummer står øverst til højre i BBR-meddelelsen 


Hvis du har brug for hjælp, eller har spørgsmål til blanketten, kan du kontakte virk.dk på 72 22 27 71. 


Dækningsafgiften bliver genberegnet og efterreguleret, når du får den endelige vurdering. Vær opmærksom på, at det kun er den foreløbige dækningsafgift, du kan ændre. Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver dækningsafgiften genberegnet og efterreguleret. 

Det betyder, at hvis du har betalt for meget, vil du få penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du få en opkrævning på det, du skal betale. Der er dog indgået en politisk aftale om at indføre en grænse for, hvor meget dækningsafgiften årligt må stige fra 2022 og frem (indfasning med 10 pct. årligt). 

Efter planen vedtages lovforslaget, så stigningsbegrænsningen beregnes, når staten sender de endelige vurderinger for 2021 og 2023 ud. 


Ejer/medejer af ejendommen kan søge. En anden privatperson eller advokat/revisor kan søge på vegne af ejer/medejer. Kontakt os på 55 81 54 60, hvis du vil vide mere. Comments


bottom of page