top of page
Søg
  • Revivision

Er din medarbejder smittet med coronavirus - få refusion af sygedagpenge allerede fra dag 1

Hvis din medarbejder er sygemeldt med coronavirus - eller er blevet pålagt karantæne af s

undhedsmyndighederne - kan du allerede fra første dag få refusion af sygedagpenge. Normalt får man først refusion efter 30 sygedage.

Lønnen udbetaler du helt på samme måde som ved anden sygdom.

Det betyder, at hvis medarbejderen er funktionær, skal han eller hun have sin sædvanlige løn. Hvis din medarbejder ikke er funktionær, afhænger lønnen under sygdom af, om I er omfattet af en kollektiv overenskomst, eller om der står noget om løn under sygdom i medarbejderens kontrakt.

Ændringen i sygedagpengeloven har tilbagevirkende kraft og gælder fra den 27. februar. Det betyder, at du kan søge refusion fra første sygedag for alle medarbejdere, der har været sygemeldt fra den 27. februar, hvis sygemeldingen skyldes coronavirus eller pålagt karantæne. Medarbejderen skal skrive under på en tro- og loveerklæring om, at der er tale om coronavirus. 

Ændring i sygedagpengeregler for selvstændige

Normalt gælder der en egenperiode for selvstændige erhvervsdrivende ved sygdom, hvilket betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Regeringen ændrer nu på disse regler, så du som selvstændigt erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge fra kommunen allerede fra første sygedag, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af coronavirus.

Derudover vil selvstændigt erhvervsdrivende også få ret til sygedagpenge for perioder, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. 

Dette kan for eksempel være, hvis du har rejst i bestemte områder, hvor myndighederne anbefaler hjemmeophold, eller hvis du har opholdt dig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.   

I denne situation vil du kunne få sygedagpenge, selvom du ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Hvad gør jeg rent praktisk?

Fraværet skal anmeldes ved at udfylde en blanket og sende den til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Du får blanketten ved at ringe eller maile til din kommune - du kan ikke bruge det almindelige indberetningssystem via Nem Refusion. 

 Hvornår træder disse regler i kraft?

Ændringen i sygedagpengeloven har tilbagevirkende kraft og gælder fra den 27. februar. Det betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende kan søge refusion fra første sygedag, hvis du har været syg fra den 27. februar, og hvis sygdommen skyldes coronavirus eller pålagt karantæne. Du skal skrive under på en tro- og loveerklæring om, at der er tale om coronavirus. 

Har du spørgsmål til gældende ret på området, er du velkommen til at kontakte os på 55 81 54 60.

Comments


bottom of page