HISTORIE

 

Historien om vores kontorhotels hus

Hages Gaard har summet af liv og travlhed i flere hundrede år. Siden 1. april 1970 har I/S Revisionskontoret haft til huse her. Men tal og regnskaber er ikke noget fremmed bekendtskab for huset, der i mange år var rammen om Steges største købmandsgård.

 

Hages Gaard ligger umiddelbart inden for Steges århundrede gamle indfaldsvej ved Storebro. Den smukke gamle købmandsgård er fredet. På længen mod Billedhugger-stræde er indmuret en sandstenstavle med følgende tekst: "I Aaret 1799 Er Denne Bygning Opført Med Egne Hænder Af Gothlieb Christian Kyns For I.I. Hages Sønner". Tavlen er imidlertid ældre end den Hages Gaard vi kender idag.

 

Grundlæggerne

Slægten Hage kan i Stege følges bagud til tidligt i 1600-årene. Anna Hage (ca. 1660-1712) giftedes i 1686 med skipper og handelsmand Jens Knudsen (1648-1700), og deres efterkommere sad gennem knap 200 år som storkøbmænd i Hages Gaard.

 

Handelshusets virksomhed omfattede: rederi, kornhandel, brændevinsbrænderi, lysestøberi, garveri, hestemølle, butikshandel m.m.

 

Hvor Hages Gaard nu ligger lå oprindelig den ladegård, som var fæstningen Stegeborgs forsyningsmæssige sikkerhed, indtil borgen blev stormet og bortsprængt i 1534. Ladegården blev nedlagt i 1696, og vejen som tidligere gik øst om ladegården, blev ført direkte til byen. Arealet med ladegården blev overtaget af Hagefamilien, og formentlig allerede kort efter har købmand Jens Knudsen eller sønnen Jens Jensen Hage ladet den første købmandsgård opføre.

 

Bygningen er første gang beskrevet i 1736: et én etage højt og 18 fag langt bindingsværkshus med stentag. Næste beskrivelse findes i brandtaksationen i 1761, hvor hovedbygningen fortsat er 18 fag lang af bindingsværk. Heraf har de 11 fag en dobbelt kvist og "gebrocken Tag" (en slags mansardtag).

 

I 1769 bliver en del af huset grundmuret.

 

Da C.F. Hage i 1792 har overtaget købmandsgården, bliver en del af det gamle købmandshus revet ned. I stedet opføres de nuværende seks vinduesfag samt det brede portfag.

 

I 1845 nedbrydes den sidste rest af den gamle 1700-tals bygning, og hovedbygningen på Hages Gaard udbygges til sin nuværende størrelse. Facaden var oprindelig gråpudset, men senest omkring midten af 1800-årene blev den gulkalket.

 

Nye ejere

I 1908 blev postmester E.S.J.L. Bülow ejer af Hages Gaard. Tilbygningen ved den søndre gavl, blev bygget i 1909 og indrettet til indgang og forstue til de postlokaler, der var placeret i hovedbygningen fra 1908 til 1918.

 

Fra 1918 var det proprietær Erhard Frederiksen, som ejede Hages Gaard, indtil Post- og Telegrafvæsenet overtog bygningen i 1920.

 

I 1924 blev Hages Gaard overtaget af købmand Ernst E. Lang. Han istandsatte bygningen i 1924-25. I den periode købmand Lang ejede Hages Gaard havde Møns Folke- bibliotek til huse i den søndre stueetage 1929-1959. Olga A.S. Lang blev ejer i 1966 og solgte bygningen videre i 1970 til Jan Poulsen m.fl.

 

I 1978 overtog Dansk Landbrugs Grovvareselskab den gamle købmandsgård. Bygningen gennemgik atter en hovedrestaurering i disse år og i 1980 blev hele teglstenstaget fornyet.

 

I 1970 flyttede I/S Revisionskontoret ind i hovedbygningen mod Storegade, og i 1997 købte vi den fredede hovedbygning. Denne overtagelse blev markeret med navneskiftet fra "I/S Revisionskontoret" til "Revisorerne Hages Gaard".

 

Storegade 1

4780 Stege, Møn

Tel 55 81 54 60

rev@revivision.dk

Cvr. Nr. 76893713

Godkendt revisionsvirksomhed