FAGLIGT NYT
Stop B-skatten for marts inden kl. 16 i dag 

Den ekstraordinære coronakrise får Skattestyrelsen til at åbne et vindue for personligt ejede virksomheder, som senest fredag skal betale B-skatterate. Hvis forskudsopgørelsen justeres inden kl. 16 i dag, stoppes skattebetalingen fredag automatisk. 

Gå på Skat.dk med din NemId. Reducer virksomhedsindkomsten. Sæt dato til 1. marts 2020. 

(Forskudsopgørelsen skal gælde fra 1/3). 

Husk at påføre betaling af B-skat indtil nu = januar - raten + februar - raten. 

Ændring af dato og betalt B-skat gøres under det område der hedder ”indkomst og betalt skat indtil ændring”. 

Efter godkend, vil du se at B-skatten for marts er væk eller delvist væk samt de nye B-skatterater fremadrettet. 

Storegade 1

4780 Stege, Møn

Tel 55 81 54 60

rev@revivision.dk

Cvr. Nr. 76893713

Godkendt revisionsvirksomhed